" Portal XK "

portal-xk

Tabla de coloresTabla de colores HTML

Nombre

Color

Código
Aliceblue   #F0F8FF
Antiquewhite   #FAEBD7
Aqua   #00FFFF
Aquamarine   #7FFFD4
Azure   #00FFFF
Beige   #F5F5DC
Bisque   #FFE4C4
Black   #000000
Blanchedalmond   #FFEBCD
Blue   #0000FF
Blueviolet   #8A2BE2
Brown   #A52A2A
Burlywood   #DEB887
Cadetblue   #5F9EA0
Chartreuse   #7FFF00
Chocolate   #D2691E
Coral   #FF7F50
Cornflowerblue   #6495ED
Cornsilk   #FFF8DC
Crimson   #DC143C
Cyan   #00FFFF
Darkblue   #00008B
Darkcyan   #008B8B
Darkgoldenrod   #B8860B
Darkgray   #A9A9A9
Darkgreen   #006400
Darkkhaki   #BDB76B
Darkmagenta   #8B008B
Darkolivegreen   #556B2F
Darkorange   #FF8C00
Darkorchid   #9932CC
Darkred   #8B0000
Darksalmon   #E9967A
Darkseagreen   #8FBC8F
Darkslateblue   #483D8B
Darkslategray   #2F4F4F
Darkturquoise   #00CED1
Darkviolet   #9400D3
Deeppink   #FF1493
Deepskyblue   #00BFFF
Dimgray   #696969
Dodgerblue   #1E90FF
Firebrick   #B22222
Floralwhite   #FFFAF0
Forestgreen   #228B22
Fuchsia   #FF00FF
Gainsboro   #DCDCDC
Ghostwhite   #F8F8FF
Gold   #FFD700
Goldenrod   #DAA520
Gray   #808080
Green   #008000
Greenyellow   #ADFF2F
Honeydew   #F0FFF0
Hotpink   #FF69B4
Indianred   #CD5C5C
Indigo   #4B0082
Ivory   #FFFFF0>
Khaki   #F0E68C
Lavender   #E6E6FA
Lavenderblush   #FFF0F5
Lawngreen   #7CFC00
Lemonchiffon   #FFFACD
Lightblue   #ADD8E6
Lightcoral   #F08080
Lightcyan   #E0FFFF
Lightgoldenrodyellow   #FAFAD2
Lightgreen   #90EE90
Lightgrey   #D3D3D3
Lightpink   #FFB6C1
Lightsalmon   #FFA07A
Lightseagreen   #20B2AA
Lightskyblue   #87CEFA
Lightslategray   #778899
Lightsteelblue   #B0C4DE
Lightyellow   #FFFFE0
Lime   #00FF00
Limegreen   #32CD32
Linen   #FAF0E6
Magenta   #FF00FF
Maroon   #800000
Mediumaquamarine   #66CDAA
Mediumblue   #0000CD
Mediumorchid   #BA55D3
Mediumpurple   #9370DB
Mediumseagreen   #3CB371
Mediumslateblue   #7B68EE
Mediumspringgreen   #00FA9A
Mediumturquoise   #48D1CC
Mediumvioletred   #C71585
Midnightblue   #191970
Mintcream   #F5FFFA
Mistyrose   #FFE4E1
Moccasin   #FFE4B5
Navajowhite   #FFDEAD
Navy   #000080
Oldlace   #FDF5E6
Olive   #808000
Olivedrab   #6B8E23
Orange   #FFA500
Orangered   #FF4500
Orchid   #DA70D6
Palegoldenrod   #EEE8AA
Palegreen   #98FB98
Paleturquoise   #AFEEEE
Palevioletred   #DB7093
Papayawhip   #FFEFD5
Peachpuff   #FFDAB9
Peru   #CD853F
Pink   #FFC0CB
Plum   #DDA0DD
Powderblue   #B0E0E6
Purple   #800080
Red   #FF0000
Rosybrown   #BC8F8F
Royalblue   #4169E1
Saddlebrown   #8B4513
Salmon   #FA8072
Sandybrown   #F4A460
Seagreen   #2E8B57
Seashell   #FFF5EE
Sienna   #A0522D
Silver   #C0C0C0
Skyblue   #87CEEB
Slateblue   #6A5ACD
Slategray   #708090
Snow   #FFFAFA
Springgreen   #00FF7F
Steelblue   #4682B4
Tan   #D2B48C
Teal   #008080
Thistle   #D8BFD8
Tomato   #FF6347
Turquoise   #40E0D0
Violet   #EE82EE
Wheat   #F5DEB3
White   #FFFFFF
Whitesmoke   #F5F5F5
Yellow   #FFFF00
Yellowgreen   #9ACD32
 

Añadir comentario acerca de esta página:
Su nombre:
Su mensaje:

Siguenos


Contador de Visitas

Vizualizar Mejor la Web

Copyright © 2011 Portal XK.es.tl. Todos los derechos reservados.

Ir arriba => ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=